Kontaktní centra

Kontaktní centrum je často první vizitkou společnosti, zajišťuje komunikační rozhranní mezi společností a jejími zákazníky, příp. partnery, a má proto přímý vliv na vztahy se zákazníky a ziskovost firmy.

Společnost Prog-Soft při návrhu, dodávkách a provozování kontaktních center  využívá kombinaci detailních znalostí o dostupných technologiích a maximálního důrazu kladeného na komunikaci se zákazníky. Znalost Vašich potřeb a firemních procesů nám umožňuje navrhnout opravdu optimální řešení, které Vám kromě zlepšení vztahů se zákazníky umožní také optimalizaci nákladů a zvýšení spokojenosti operátorů.
„Kontaktní centrum bude Vaší konkurenční výhodou „

Kvalitní Kontaktní centrum je na současném trhu jistě konkurenční výhodou. Ať je využíváno pro podporu zákazníků nebo jako přímý prodejní kanál vždy je důležitá jeho maximální spolehlivost a efektivita. O vašem náskoku před konkurencí rozhodují použité technologie, nastavené procesy a jejich vzájemná optimalizace a v neposlední řadě také kvalitní partner, který je připraven s Vámi vaše kontaktní centrum rozvíjet a poskytovat servisní podporu.

Lišíme se od konkurence tím, že nenabízíme předem konkrétní technologii. Nejprve diskutujeme se zákazníkem jeho potřeby a požadavky a teprve poté navrhujeme řešení, které dle našeho názoru nejlépe odpovídá jeho potřebám a požadavkům.  Máme velmi silný tým konzultantů, kteří jsou schopni po společných konzultacích se zákazníkem, navrhnout takovou skladbu technologií i aplikací a zvládnout dobře jejich integraci a začlenění do stávajících procesů, že zákazník profituje z následných synergií.

Instalací systému pro nás naše práce nekončí, naopak právě začíná, naší prioritou je kontinuální rozvoj řešení u zákazníka a poskytnutí maximální podpory tak, aby náš zákazník mohl efektivně využívat potřebnou funkcionalitu dnešních sofistikovaných systémů. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci. Pracujeme společně se zákazníky na rozvoji, informujeme o nových trendech a navrhujeme vylepšení a optimalizace. Jedním z nástrojů, jak zaručit dlouhodobě výhodnou spolupráci je uzavření dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA). Kromě toho je i v našem zájmu spokojenost našich zákazníků, kterým nabízíme spolupráci při optimalizaci a modernizaci kontaktních center.

  • Případová studie Europe Calling  

Webové stránky: NETservis s.r.o.

2005-2009

NETservis s.r.o. - redakční systém   , flash intro , aktualizace webu , cms   , publikační systém   , content management system   , administrační systém , webové stránky , webdesign   | Autoškola | Prodej nových a ojetých aut | Palivové dřevo

"));