Zabezpečení ochrany osob

Systém DECT Alarm messaging založený na platformě Ascom 9d nabízí širokou paletu řešení zajišťujících vysokou ochranu osob pracujících v rizikových provozech, dále pak celou řadu aplikací pro přenos informací, řízení a koordinaci, které využívají možnosti přenosu datových zpráv mezi bezdrátovými telefony DECT a jejich specielní funkce jako např. čidlo pro detekci pohybu a alarmové tlačítko.
Přínosy
 • ochrana osob v rizikových provozech,
 • ochrana samostatných pracovníků, úspora nákladů oproti práci ve dvojicích
 • zvýšení efektivity při koordinaci skupin pracovníků
 • zrychlení procesů, zrychlení reakcí na kritické situace
Funkce sms zpráv a alarmu
Doplnění systému bezdrátových telefonů o funkce přenosu zpráv rozšiřuje jeho využití v mnoha oblastech. Hlavní funkcí, kterou podporuje systém alarm messaging, je příjem alarmů a jejich zpracování. Zdrojem alarmu může být bezdrátový telefon (tlačítko alarmu nebo pohybové čidlo) nebo alarm z externího zařízení (dveřní kontakty, zabezpečení objektu, požární hlásiče atd.). Alarm z telefonu může být zaslán buď manuálně stisknutím tlačítka poplachu na horní straně telefonu nebo prostřednictvím funkce „mrtvého muže“, který je spuštěn automaticky, pokud se uživatel telefonu přestane pohybovat po určitou stanovenou dobu nebo pokud je telefon v horizontální poloze. Reakcí na alarm může být téměř libovolně složitý rozhodovací strom zahrnující možnost odeslání sms na definovaný bezdrátový telefon nebo skupině příjemců s možností vyžádat si akceptaci ze strany uživatele, informování obsluhy dispečinku prostřednictvím PC aplikace AMC nebo předání informace externím aplikacím (přes definovaná rozhraní).
Systém Alarm messaging má modulární výstavbu díky níž je možné začít s jednoduchým systémem a kdykoliv ho rozšiřovat a doplňovat další funkce.
Funkce systému alarm messaging
 • Zpracování alarmových zpráv (personál alarm, man-down/non-movement alarm)
 • Možnost ovládání externích zařízení (např. nouzové zastavení výrobní linky)
 • Příjem informací z externích zařízení
 • Webové rozhranní pro konfiguraci a správu systému
 • Posílání sms mezi bezdrátovými telefony
 • Odesílání sms z webového rozhranní na bezdrátový telefon
 • Možnost odeslání sms na skupinu telefonů (definování skupin 1x 50 a 30x 15 )
Příklady použití
Využití pro ochranu osob v rizikových provozech. Telefony řady 9d jsou vybaveny alarmován tlačítkem, které je možné využít k signalizaci při ohrožení, a dále čidlem sledujícím pohyb člověka, které vyšle nouzový signál v případě, že dojde k zastavení pohybu člověka. Na základě alarmu je možné vyslat informační textové zprávy na další telefony a přivolat pomoc. Na pracovišti dispečera je alarm zobrazen včetně lokalizace do mapových podkladů. Telefon, ze kterého byl signál odeslán může také začít intenzívně pískat pro snazší lokalizaci.
Využití pro koordinaci pracovníků například přivolání setry ve zdravotnickém zařízení. Pacient stisknutím tlačítka na pokoji vyšle požadavek do systému. Informace je odeslána na telefony 3 sester, které mají službu na daném oddělení. Po akceptaci jednou ze sester jsou ostatní informovány, že požadavek je již řešen. V případě žádné reakce v nastaveném intervalu může být požadavek eskalován na nadřízeného. Výhodou řešení je, že sestra má přesnou informaci čísla pokoje případně jména pacienta a časového údaje. Požadavek je doručen vždy nejen když je sestra právě na sesterně. Podobné využití systém může nalézt ve výrobním závodě při přivolání techniků při výpadku výrobní linky či výskytu jakékoliv závady, v obchodních řetězcích pro přivolání ostrahy, úklidu, balící služby apod.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

2005-2009

NETservis s.r.o. - redakční systém   , flash intro , aktualizace webu , cms   , publikační systém   , content management system   , administrační systém , webové stránky , webdesign   | Autoškola | Prodej nových a ojetých aut | Palivové dřevo

"));